ul.Njegoševa 16 Podgorica 81000, Crna Gora
+382 (0) 20/671-792
Ostale usluge - Kadrovske, Administracija, Vještačenje

Ostale usluge – Kadrovske, Administracija, Vještačenje

  • Kadrovske usluge –Prijave i odjave zaposlenih
  • Radne dozvole za strane državljane
  • Prijava objekta, odobrenja za rad, prijava trgovine, prijava zanatstva
  • Usluge platnog prometa i devizno poslovanje
  • Ostali administrativni poslovi
  • Vještačenja iz oblasti finansijske struke za oblast turizma

J-CONTO

Kontaktirajte nas!