ul.Njegoševa 16 Podgorica 81000, Crna Gora
Poresko savjetovanje

Poresko savjetovanje

  • Savjetovanje o svim pitanjima o porezu: porez na dodatu vrijednost; porez na dohodak, porez na zakup;porez na dobit preduzeća
  • Savjetovanje u vezi poreza i doprinosa na zarade za zaposlene
  • Obračun i kontrola plaćanja poreza
  • Usaglašavanje sa karticama Poreske uprave
  • Zastupanje klijenata pred Poreskim organima,

J-CONTO

Kontaktirajte nas!